w

Eiendomssalg: Gondolbunn (solgt)

Narvikfjellet selger områdene rundt dagens gondolbunn. Kan dette være av interesse?

21.11.201710:16 Helle Holt

I forbindelse med planlagt rivning av eksisterende gondolbane sommer/høst 2018, har Narvikfjellet AS besluttet å selge områdene (T1 og T2) rundt dagens gondolbunn. Kart over disse tomtene er vist i vedlegget «salgbare tomter nedre fjellheis». Dagens reguleringsstatus på tomtene er vist i vedlegget "Tomter med gjeldende reguleringsplan". 

Narvikfjellet AS ønsker å selge tomtene så snart som mulig, men ønsker å leie tilbake T1 til og med 2018, med mulig forlengelse etter avtale. Selger står for rivning av gondolbunn-huset.

Vedlegger også områdeplan for Fagernesfjellet, samt gjeldende reguleringsbestemmelser 

Vi håper dere er interessert i tomtene, og vi er selvsagt disponible for spørsmål og/eller befaring dersom ønskelig.

 

Ved interesse, ta kontakt med undertegnede for utfyllende informasjon

Erik D. Plener

Salgssjef eiendom
Narvikfjellet AS
+47 901 66 563
E
rik@narvikfjellet.no

Salgbare tomter Nedre Fjellheis
Tomter med gjeldende reguleringsplan
Områdeplan Fagernesfjellet
Plankart områdeplan Fagernesfjellet