w

Ny gondol bestilt

Eierne bak Narvikfjellet investerer nye 240 millioner kroner for å ruste opp anlegget og som en forberedelse til et VM i alpint i Nord-Norge!

Ny gondol: Pressemelding
31.01.201807:19 Helle Holt

- Vi har besluttet å bygge ny gondol og parkeringsanlegg, ferdigbygd i høst. Samtidig planlegger vi nå feriepark og servicebygg, for bygging i år og eventuelt inn i 2019, sier styreleder i Narvikfjellet AS, Eirik Frantzen.

Narvikfjellet har oppnådd en kraftig økning i besøk og inntekter de siste par årene, sommer som vinter. Snø-produksjon helt opp til Øvre Fjellheisstasjon, forbedret anlegg og markedsføring til inn- og utland har hatt stor betydning.

Helårlig reiseliv

- Det vi har gjort og det vil gjør nå i år, er en god begynnelse. Den nye gondolbanen blir klargjort for heis ned til Narvik sentrum, en byheis, og vi videreutvikler anlegget for turister som er opptatt av Nordlys og midnattssol, for alpinister, for turløpere på langrenn, syklister og andre aktiviteter.

- Dette er byutvikling, bolyst og ikke minst reiselivsutvikling, sier Eirik Frantzen.

Til nå har Narvik-investorene, Stiftelsen Forte Narvik og Narvikgården AS, i samarbeid med banker løftet Narvikfjellet. Uten offentlige tilskudd eller støtte. Frantzen ser for seg at man i videre satsing får med seg andre investorer.

Eksterne investorer

- Vi har beredt grunnen for lønnsom drift i Narvikfjellet. De nye investeringene vil gi positiv kontantstrøm. Når det legges til rette ytterligere satsing innenfor eiendom og byheis, mener jeg at det skal være interessant for eksterne investorer.

- Planene om et VM i Nord-Norge, med Narvikfjellet som arrangementssted, vil sannsynligvis gjøre dette interessant for mange, sier Eirik Frantzen.

Hovedeier i Narvikfjellet er Stiftelsen Forte Narvik. Med-aksjonær er eiendomsselskapet Narvikgården AS. Selskapet og eierne bak har allerede investert 140 millioner kroner i Narvikfjellet, og tar nå et nytt løft; opp mot 240 millioner kroner medregnet infrastruktur: 380 millioner kroner i løpet av 3-4 år, med by- og reiselivsutvikling som formål.

En del av visjonen til Narvik er et VM i alpint, og en søknad til Norges Skiforbund om å bli Norges kandidat leveres i mars.

Signerte mandag

Mandag kveld signerte Narvikfjellet avtale med den sveitsiske leverandøren Bartholet, som bygger ny gondol og nye bunn- og toppstasjoner. Ny gondolbane vil gi betydelig økt kapasitet og komfort på veien til topps i Narvikfjellet.

Gondolbanen blir klargjort for også en byheis, som knyttet bysentrum og fjellet direkte sammen. Det skal planlegges – og kan bli bygd om et par år.

Samtidig, i år, blir det bygd et parkeringsanlegg til 260 biler, med bobilparkering.

En nytt serviceanlegg samt en feriepark med hytter som både er bynære og midt i Narvikfjellet, er under prosjektering.

Narvikfjellet eier all grunn selv. Deler av utbyggingen blir finansiert ved salg av boligtomter og etter hvert hyttetomter.

Status pr. 04.09

Lokale og regionale entreprenører har i sommer jobbet med klargjøringen til den nye gondolbanen som skal stå klar 21. desember 2018. Arbeidet er i full gang, og fundamentet til bunnstasjonen er allerede klargjort. Fundamentet til toppstasjonen ferdigstilles i september/oktober, deretter starter monteringen av mastene. 

Daglig leder, Florian Aschwanden, er nå nede i Sveits for å se på fremdriften av gondolbanen. Her kan han melde om at bunn- og toppstasjon er premontert og vil lastes på bil om en ukes tid. Produksjonen av gondolvognene er påbegynt og alt går som planlagt.

I den andre uken av september vil Bartholet komme til Narvik for å starte det tekniske arbeidet med den nye gondolen.

Kort om den nye heisen: 

  • Leverandør: Bartholet
  • Antall gondoler:23
  • Antall seter i hver gondol: 10
  • Takhøyde i gondol: 2,2 meter
  • Transporttid: 4 min (mot dagens 8-12)
  • Pers pr time: 1.600 (mot dagens 350)
  • Fantastisk utsikt fra bunn til topp!
  • Bunn: ved siden av dagens barneheis, 220 moh
  • Topp: ved siden av nederste platting på øvre, 659 moh

Samlet Nord-Norge om VM i Alpint

I mars leverte Narvik og Hafjell/Kvitfjell søknad om å bli internasjonal kandidat for Norge i et VM 2025.

Narvik  skal i 2020 arrangere junior-VM. Arrangementet skal gå fra 5. til 15. mars - og samler 300 unge skiløpere fra rundt 50 nasjoner.